Posts Tagged UiO

Podcasthandboka på nett!

Jeg er stolt medforfatter av denne cyberboka som er et av resultatene etter prosjektet “Læring rett i lomma”.

Den handler om dette: “Boka retter seg først og fremst mot alle som arbeider i høyere utdanning og som har behov for kunnskap om opptak og podcast av forelesninger og andre digitale læringsressurser. Handboka er skrevet med tanke pÃ¥ at alle uten spesiell teknisk innsikt kan ha nytte av den. Det er f.eks.: Forelesere, studiekonsulenter, bibliotekarer, beslutningstakere pÃ¥ ulike nivÃ¥ og andre som er interessert”.

, , , , , , , , ,

1 Comment