Posts Tagged språk i kontekst

Artikkel i nye Uniped: Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles

Gledelige nyheter: Uniped kommer fra nå av digitalt, som et open access-tidsskrift. Sammen med min kollega, Alissa Vik, har vi med en artikkel i første nummer der vi skriver om arbeidet med et av kursene våre, “Spansk kultur og historie”:

“Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles – En studie om nordmenns inntrykk av Spania og om forskning som studentaktivitet i lavere grads språkstudier”

.

Kort sammendrag: Å skape ny kunnskap er den beste måten å lære noe på. Vi ga derfor en gruppe spanskstudenter ved NTNU i oppgave å finne ut hva nordmenn egentlig tenker om Spania og spanjoler. Samtidig ville vi trene opp studentene i å argumentere ut fra datamateriale og i å tenke analytisk og uttrykke dette fagstoffet på spansk. Resultatet ble en studentaktivitet som involverte både forelesere og studenter i større grad enn tidligere.

Hele artikkelen vår finner du her.

Resten av artiklene finner du her.

, , , , , , , , , ,

1 Comment

Nordmenn på jobb i utlandet, hva slags språkferdigheter trenger de – egentlig?

Språkfolk har en lei tendens til å blande begrepene “behov” og “etterspørsel” når vi snakker om viktigheten av arbeidet vårt. I stedet for å skrive enda et forsvar for språkenes iboende fortreffelighet har jeg gått en litt annen vei denne gangen: Jeg har snakket med et knippe nordmenn som arbeider i utlandet med det for øye å lære litt mer om hva språkferdigheter betyr i praksis i arbeidslivet. Og hva annet må man kunne? Hvordan går man fram på jobb i en fremmed kultur?Er språkkurs i det hele tatt nødvendig? Hvordan bør språkkursene i så fall fokuseres for å gi et matnyttig utbytte for studentene våre?

Her finner dere lydfilene til intervjuene. Ressursene er produsert for kurset SPA0502 ved NTNU, men om andre skulle finne nytte i dem er det selvsagt fritt fram.

 


Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment