Posts Tagged Spania

NÃ¥r media ljuger – tips til spansklærere (og andre)

Foto av Jimmy Baikovicius (CC-Licensed)

“Vi er alle Barcelona”, et bilde av Jimmy Baikovicius (CC-Licensed)

Ny Tid publiserte i dag en en tekst, der det hevdes at spanske myndigheter står bak terrorangrepet mot Barcelona i august i år. Det er en del av jobben vår som spansklærere å kunne imøtegå spekulasjoner om den spansktalende verden der det dukker opp, med et minimum av faglig ryggrad, men det er ikke alltid like enkelt. Vi vet jo ikke alt, vi kjenner ikke alle situasjoner. Det er umulig.

Heldigvis finnes det noen kjennetegn på konspirasjonsteoretiske tekster, som vi kan benytte oss av.  Jeg har tatt utgangspunkt i noen av disse, til hjelp for meg selv og kanskje også for andre.

Hvordan klarer Ny Tids spekulasjoner seg mot Store Norske Leksikon og Wikipedias oversikt over hva som kjennetegner en konspirasjonsteori? Jeg har tatt en liten titt.

Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Artikkel i nye Uniped: Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles

Gledelige nyheter: Uniped kommer fra nÃ¥ av digitalt, som et open access-tidsskrift. Sammen med min kollega, Alissa Vik, har vi med en artikkel i første nummer der vi skriver om arbeidet med et av kursene vÃ¥re, “Spansk kultur og historie”:

“Fordommer fordummer ikke sÃ¥ lenge de foredles – En studie om nordmenns inntrykk av Spania og om forskning som studentaktivitet i lavere grads sprÃ¥kstudier”

.

Kort sammendrag: Å skape ny kunnskap er den beste måten å lære noe på. Vi ga derfor en gruppe spanskstudenter ved NTNU i oppgave å finne ut hva nordmenn egentlig tenker om Spania og spanjoler. Samtidig ville vi trene opp studentene i å argumentere ut fra datamateriale og i å tenke analytisk og uttrykke dette fagstoffet på spansk. Resultatet ble en studentaktivitet som involverte både forelesere og studenter i større grad enn tidligere.

Hele artikkelen vår finner du her.

Resten av artiklene finner du her.

, , , , , , , , , ,

1 Comment

Fortid, stillhetspakt og oppgjør – hva nÃ¥ for Spania?

Spanias nyere historie er både aktuell, brennbar og dramatisk. Dette kan utnyttes i klasserom og auditorium på en rekke vis. Her er noen ideer, artikler og linker som kan være til nytte.

I artikkelen fra Aftenpostens Innsikt (mai 2010) om Garzón og Spanias utfordringer kan du lese om det Aftenposten har kalt Spanias nye borgerkrig. Andre varianter over samme tema kan du finne i dokumentaren Stillheten etter Franco fra NRKs nettsider. Essensen her er at den dype splittelsen mellom fraksjonene både under borgerkrigen og det etterfølgende diktaturet stadig lever i beste velgående, og kanskje mer enn noen gang bobler i overflaten og truer med å koke over.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments