Posts Tagged Spania

Artikkel i nye Uniped: Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles

Gledelige nyheter: Uniped kommer fra nå av digitalt, som et open access-tidsskrift. Sammen med min kollega, Alissa Vik, har vi med en artikkel i første nummer der vi skriver om arbeidet med et av kursene våre, “Spansk kultur og historie”:

“Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles – En studie om nordmenns inntrykk av Spania og om forskning som studentaktivitet i lavere grads språkstudier”

.

Kort sammendrag: Å skape ny kunnskap er den beste måten å lære noe på. Vi ga derfor en gruppe spanskstudenter ved NTNU i oppgave å finne ut hva nordmenn egentlig tenker om Spania og spanjoler. Samtidig ville vi trene opp studentene i å argumentere ut fra datamateriale og i å tenke analytisk og uttrykke dette fagstoffet på spansk. Resultatet ble en studentaktivitet som involverte både forelesere og studenter i større grad enn tidligere.

Hele artikkelen vår finner du her.

Resten av artiklene finner du her.

, , , , , , , , , ,

1 Comment

Fortid, stillhetspakt og oppgjør – hva nå for Spania?

Spanias nyere historie er både aktuell, brennbar og dramatisk. Dette kan utnyttes i klasserom og auditorium på en rekke vis. Her er noen ideer, artikler og linker som kan være til nytte.

I artikkelen fra Aftenpostens Innsikt (mai 2010) om Garzón og Spanias utfordringer kan du lese om det Aftenposten har kalt Spanias nye borgerkrig. Andre varianter over samme tema kan du finne i dokumentaren Stillheten etter Franco fra NRKs nettsider. Essensen her er at den dype splittelsen mellom fraksjonene både under borgerkrigen og det etterfølgende diktaturet stadig lever i beste velgående, og kanskje mer enn noen gang bobler i overflaten og truer med å koke over.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

1 Comment