Posts Tagged NTNU

Hvorfor og hvordan inkludere digitale læringsressurser i undervisninga?

Fem konkrete tilnærminger hentet fra språkundervisning.

I denne artikkelen vil jeg kikke på fem ulike konkrete tilnærminger til bruk av digitale læringsressurser (DLR) i undervisningen og deretter å kikke nærmere på studentevalueringer av en av dem for å undersøke om det lar seg gjøre å dokumentere at DLR kan bidra til å øke studentaktiviteten i et emne.

, , , , , , , ,

No Comments

Video: Introducción a la Conquista de América

Un video breve para introducir el tema de la conquista de América Latina para los estudiantes de una asignatura de sociedad y cultura de la NTNU. El objetivo no es abarcar todo lo que es la Conquista, sino iniciar un proceso de reflexión en el estudiante y motivarle a que venga a clase y que participe. Los dos temas que concretamente se tocan son: la importancia del año 1492 y unos comentarios respecto a la división social/administración de la Colonia. O sea: cosas bastante básicas.

, , ,

1 Comment

Podcasthandboka på nett!

Jeg er stolt medforfatter av denne cyberboka som er et av resultatene etter prosjektet “Læring rett i lomma”.

Den handler om dette: “Boka retter seg først og fremst mot alle som arbeider i høyere utdanning og som har behov for kunnskap om opptak og podcast av forelesninger og andre digitale læringsressurser. Handboka er skrevet med tanke på at alle uten spesiell teknisk innsikt kan ha nytte av den. Det er f.eks.: Forelesere, studiekonsulenter, bibliotekarer, beslutningstakere på ulike nivå og andre som er interessert”.

, , , , , , , , ,

1 Comment

Perspektivløs og emneveik framtid på Gløshaugen?

Kronikk på trykk i Adressa 15.10.2010

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Mr Taylor – hodeskaller, bananer og en onkel i New York

En av Latin-Amerikas mange store forfatternavn var en kortvokst kar fra Guatemala som kanskje ikke nyter den store anerkjennelsen i Norge. I alle fall ikke utenfor spansktalende kretser.

I denne postingen har jeg lagt ut to videoer til hjelp i arbeidet med denne novella. Den første er tenkt som en guide til første gjennomlesning, mens den andre snakker mer om novellas kontekst.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , , ,

2 Comments