Posts Tagged Norgesuniversitetet

Podcasthandboka på nett!

Jeg er stolt medforfatter av denne cyberboka som er et av resultatene etter prosjektet “Læring rett i lomma”.

Den handler om dette: “Boka retter seg først og fremst mot alle som arbeider i høyere utdanning og som har behov for kunnskap om opptak og podcast av forelesninger og andre digitale læringsressurser. Handboka er skrevet med tanke pÃ¥ at alle uten spesiell teknisk innsikt kan ha nytte av den. Det er f.eks.: Forelesere, studiekonsulenter, bibliotekarer, beslutningstakere pÃ¥ ulike nivÃ¥ og andre som er interessert”.

, , , , , , , , ,

1 Comment

Ulike tilnærminger til bruk av podkast i undervisning

Opptak fra podcast-konferansen Rett i lomma i september i år. Jeg fikk snakke noen minutter om ulike metodiske tilnærminger til bruk av digitale ressurser i undervisningen og et konkret eksperiment med integrering av autentisk tale i spanskundervisninga ved NTNU. Innlegget er en modifisert utgave av arbeidet til Hitech-Lotech ved NTNU fra i vår.

Her ligger opptaket. I margen til høyre er det en rekke andre innlegg, fra administrasjon, teknologer og forelesere.

, , , , ,

No Comments