Posts Tagged Norgesuniversitetet

Podcasthandboka på nett!

Jeg er stolt medforfatter av denne cyberboka som er et av resultatene etter prosjektet “Læring rett i lomma”.

Den handler om dette: “Boka retter seg først og fremst mot alle som arbeider i høyere utdanning og som har behov for kunnskap om opptak og podcast av forelesninger og andre digitale læringsressurser. Handboka er skrevet med tanke på at alle uten spesiell teknisk innsikt kan ha nytte av den. Det er f.eks.: Forelesere, studiekonsulenter, bibliotekarer, beslutningstakere på ulike nivå og andre som er interessert”.

, , , , , , , , ,

1 Comment

Ulike tilnærminger til bruk av podkast i undervisning

Opptak fra podcast-konferansen Rett i lomma i september i år. Jeg fikk snakke noen minutter om ulike metodiske tilnærminger til bruk av digitale ressurser i undervisningen og et konkret eksperiment med integrering av autentisk tale i spanskundervisninga ved NTNU. Innlegget er en modifisert utgave av arbeidet til Hitech-Lotech ved NTNU fra i vår.

Her ligger opptaket. I margen til høyre er det en rekke andre innlegg, fra administrasjon, teknologer og forelesere.

, , , , ,

No Comments