Posts Tagged Elvebakken Skole

Så enkelt at selv en lærer kan bruke det!

Hvordan lage et nytt system for læring, som på samme tid både revolusjonerer skolen og er “så enkelt at selv en lærer kan bruke det”?, for å bruke Maiuran Loganathans egne ord, når han skal beskrive Ediphys visjon. Kanskje dette er noe du kunne tenke deg å teste? I så fall er det bare å lese og lytte videre her, og deretter hive deg med på den åpne testingen senere i vår.

Cyberkaff og Ediphy i prat.

Cyberkaff og Ediphy i prat.

I denne utgaven av Cyberkaff snakker jeg med Herman Henriksen og Maiuran Loganathan fra Ediphy. De har laget det de kaller et SLMS – Social Learning Management System – og dette skiller seg vesentlig fra det vi kjenner fra de tradisjonelle aktørene som ItsLearning og Fronter. I løpet av våren testet de produktet sitt ved Elvebakken Skole – “den eneste skolen i Norge der denne ideen kunne blitt gjennomført”.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

3 Comments