Posts Tagged Bananrepublikk

Mr Taylor – hodeskaller, bananer og en onkel i New York

En av Latin-Amerikas mange store forfatternavn var en kortvokst kar fra Guatemala som kanskje ikke nyter den store anerkjennelsen i Norge. I alle fall ikke utenfor spansktalende kretser.

I denne postingen har jeg lagt ut to videoer til hjelp i arbeidet med denne novella. Den første er tenkt som en guide til første gjennomlesning, mens den andre snakker mer om novellas kontekst.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , , ,

2 Comments