Nyhetsfredag på Radio Revolt 22. januar: Hva nå for Haiti?


(En noruego) Hva nå for Haiti – og hvorfor har det blitt som det har blitt? Store spørsmål – ingen enkle svar. Haitis historie, forholdet til Den dominikanske republikk, jordskjelv, Tonton Macoute og mye mer. Samt altså: hva nå?

Opptaket ble gjort 22. januar – takk til Radio Revolt!

Opptak av radioprogram (.mp3)

, , , , , , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)