Fra spøk til alvor?


spøkFor snart seks Ã¥r siden fikk jeg sjefen til Ã¥ sende ut en mail fra meg, i hans navn, pÃ¥ første april. Jeg moret meg med Ã¥ lage et skriv – hjulpet av sjefen – der vi beskrev en nært forestÃ¥ende prossess hvor vÃ¥rt institutt var blitt plukket ut til det ærefulle oppdrag Ã¥ bli et pilot-prosjekt: alle kontorene skulle rives og erstattes av et Ã¥pent kontorlandskap.

Som man kan forvente lot ikke reaksjonene vente pÃ¥ seg, forstÃ¥elig nok. Sjøl syntes jeg dette var et morsomt stunt, av flere Ã¥rsaker. For det første: Det er ingen tvil om at Ã¥pent kontorlandskap ikke passer for alle typer arbeid, deriblant mye av det som skjer i akademia. For det andre er det heller ingen tvil om at Ã¥ endre pÃ¥ etablerte strukturer – fysiske eller ikke -  blant fast ansatte statlige akademikere som regel er tyngre Ã¥ gjennomføre enn bÃ¥de fred i Midt-Østen, i Colombia og internt pÃ¥ den norske venstresida i landsmøtetider. Akademikere er i stor grad bortskjemte vanedyr nÃ¥r det kommer til organisering av arbeidsdagen, hvordan man skal arbeide, hva man skal prioritere og ikke, hvor man skal arbeide, hvordan man skal undervise, med mere. Meg sjøl inkludert, i aller høyeste grad. SÃ¥ derfor ønsket jeg Ã¥ pirke borti det, noe jeg selvsagt ogsÃ¥ koset meg med, pÃ¥ gode kollegaers bekostning.

Den tredje grunnen til at jeg syntes det var en artig spøk, var at jeg antok det for å være en absurd overdrivelse.  Og der er det at jeg nå begynner å stusse. Det debatteres og krangles om åpne landskap, ikke minst i Universitetsavisas spalter (her, her og her, som eksempel). Det er altså et reelt alternativt, uten at jeg vet i hvor stor grad.

Da jeg var liten lærte jeg at det var farlig å gjøre grimaser, for man kunne bli sånn. Det er tydeligvis heller ikke uten risiko å spøke om effektiviseringskåthet ovenfra, fordi da kan spøken fort bli til alvor. Jeg legger meg dermed selvsagt kledelig flat, og påtar meg deler av skylda for at vi har havnet der vi har havnet.

Her følger fellesmailen som gikk ut til alle ved instituttet, for snart seks år siden.

 

Subject: Ny arealdisponering

Hei alle,

Humanistisk fakultet er, i likhet med den øvrige del av virksomheten ved NTNU, stadig
under press når det gjelder produksjon og effektivitet.  Nyere forskning har avdekket det
åpne kontorlandskaps fortrinn når det gjelder muligheter for dialog, inspirasjon og
samarbeid. Det er derfor grunn til å tro at  et åpent kontorlandskap vil kunne gjøre også
vår arbeidsplass langt mer dynamisk og bedre i stand til å møte de nye kravene i
organisasjons- og universitetslivet. Som et pilotprosjekt har HF, i samforstand med
instituttledelsen ved IFS, besluttet å igangsette et pilotprosjekt ved vårt institutt,
der man i en toårsperiode, fra og med høsten 2011, prøver ut konseptet med åpent
kontorlandskap i instituttets deler av bygg 5.

Tanken er at de lukkede dørers korridorer skal erstattes av et kreativt samholdsregime,
der kunnskaper og ideer fritt kan flyte mellom båsene. Det er et uttalt ønske fra rektors
stab at man også rent fysisk bygger ned de tradisjonelle hierarkiske skillelinjene
internt både på institutt- og fakultetsnivå, som en videreføring av de positive
reaksjonene etter “vi-satsingen” fra jubileumsfeiringen i september i fjor. I et
informasjonsskriv som ligger ute i sin helhet på vår blogg, fremhever rektor flere av
fordelene med kontorlandskap, som trivelige lyse farger, en “ja-fokusert” utsmykning,
rikelig med møterom og et felles bibliotek som danner en kunnskapsbasert ramme rundt et
landskap der informasjonsflyt og økt effektivitet tar oss videre inn i et nytt årtusen.
Det er både smigrende og svært spennende at nettopp IFS (2017-bemerkning: nåværende Institutt for Språk og Litteratur) er det instituttet blant NTNUs i alt 53 som er valgt ut til dette pilotprosjektet.

Det er helt naturlig med en viss skepsis til enhver omorganisering, og i første omgang
vil nok riving av vegger kunne forstyrre den daglige aktiviteten noe. Jørgen Yri har
imidlertid sagt seg villig til å koordinere de praktiske inngrepene som vil være
nødvendige. Eventuelle forespørsler om hvordan dette skal foregå, kan gjerne rettes til
ham.

Dette bare som en foreløpig orientering. (..)

mvh
Ingvald

, ,

  1. No comments yet.
(will not be published)