Artikkel i nye Uniped: Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles


Gledelige nyheter: Uniped kommer fra nå av digitalt, som et open access-tidsskrift. Sammen med min kollega, Alissa Vik, har vi med en artikkel i første nummer der vi skriver om arbeidet med et av kursene våre, “Spansk kultur og historie”:

“Fordommer fordummer ikke så lenge de foredles – En studie om nordmenns inntrykk av Spania og om forskning som studentaktivitet i lavere grads språkstudier”

.

Kort sammendrag: Å skape ny kunnskap er den beste måten å lære noe på. Vi ga derfor en gruppe spanskstudenter ved NTNU i oppgave å finne ut hva nordmenn egentlig tenker om Spania og spanjoler. Samtidig ville vi trene opp studentene i å argumentere ut fra datamateriale og i å tenke analytisk og uttrykke dette fagstoffet på spansk. Resultatet ble en studentaktivitet som involverte både forelesere og studenter i større grad enn tidligere.

Hele artikkelen vår finner du her.

Resten av artiklene finner du her.

, , , , , , , , , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)