Hva vil vi ha håndholdt? Smarttelefoner og læring.


Litt via tilfeldighetenes snirklete landevei har jeg snublet over en mulighet til å få et kurs jeg lager tilgjengelig også som en app for smarttelefoner, uten alt for mye ekstraarbeid. Men hva slags materiale er det vits i å gjøre tilgjengelig for telefoner og nettbrett?

Kort bakgrunn: under produksjonen av en nettside som skal fungere som kompendium for et kurs jeg lager viser det seg at jeg som en bonus også kan få en app-versjon av den samme nettsida. Hva bør den appen inneholde av materiale fra hovedsida, og hva trengs ikke?

Enkelte typer materiale og aktiviteter passer bedre og andre dårligere for de, tross alt, små skjermene som de fleste smarttelefonene er utstyrt med. Lengre artikler og tekstproduksjon vil være eksempler på aktiviteter som funker dårlig på små skjermer, mens oversikter over nøkkeldatoer, stikkordslister, gloselister, oppsummeringer og liknende kan være gode ideer. I en senere versjon av appen vil enkle automatiske tester være gull verdt og kanskje noe man kunne knote med på bussturen til studiestedet. I hvert  fall om man studerer “på bøgda”, med en lang nok avstand fra byen, som jo deler av for eksempel NTNU, gjør.

Men i første omgang er jeg nysgjerrig på om noen har tanker rundt to grunnleggende spørsmål: Hva fungerer og hva fungerer ikke som innhold på en app for et spesifikt kurs?

jeg tror at dette er eksempler på materiale som har noe for seg på en smarttelefon:

 • gloser og sentrale ord og uttrykk, kort forklart
 • korte lydsnutter, ev også video
 • punktvise oppsummeringer av lengre artikler
 • oversikter over nøkkeldatoer: når er det eksamen? hva må gjøres for å være kvalifisert for eksamen? når og hvor er det forelesninger?
 • læringsmål for kurset/emnet
 • automatiske tester (multiple choice, korte utfyllingsoppgaver, gloseprøver og liknende)
 • oppdateringer/endringer (kursrom, tidspunkter etc)
 • ?

Stikkordet for de tingene jeg har på ja-siden er at det er kortfattet og oppsummerende.

Jeg tror på samme vis at det ikke er like nyttig med

 • lengre tekster
 • videoer/lydsnutter ut over cirka fem minutters lengde (muligens er dette spesielt for spansk, som for de fleste er et andre eller tredje fremmedspråk)
 • tekstproduksjonsoppgaver
 • ?

…altså generelt tekster eller materiale/oppgaver som krever lengre tids konsentrasjon. Det innbiller jeg meg at bruken vår av smarttelefoner kan stå i veien for, vi har den for kjappe skifter, sjekke overskrifter, høre enkeltlåter og spillelister, oppdatere twitter. Blogginnlegg skriver de fleste på andre enheter enn de minste håndholdte (antar jeg).  Touch-skjermen er neppe egnet for lengre tekster.

Hva tror du? Skriv veldig gjerne et punkt eller to på ja/nei-lista, eller sleng på en kommentar rundt hva du tenker om dette.

 1. No comments yet.
(will not be published)