Archive for category Presentaciones y publicaciones

Podcasthandboka på nett!

Jeg er stolt medforfatter av denne cyberboka som er et av resultatene etter prosjektet “Læring rett i lomma”.

Den handler om dette: “Boka retter seg først og fremst mot alle som arbeider i høyere utdanning og som har behov for kunnskap om opptak og podcast av forelesninger og andre digitale læringsressurser. Handboka er skrevet med tanke på at alle uten spesiell teknisk innsikt kan ha nytte av den. Det er f.eks.: Forelesere, studiekonsulenter, bibliotekarer, beslutningstakere på ulike nivå og andre som er interessert”.

, , , , , , , , ,

1 Comment

Ulike tilnærminger til bruk av podkast i undervisning

Opptak fra podcast-konferansen Rett i lomma i september i år. Jeg fikk snakke noen minutter om ulike metodiske tilnærminger til bruk av digitale ressurser i undervisningen og et konkret eksperiment med integrering av autentisk tale i spanskundervisninga ved NTNU. Innlegget er en modifisert utgave av arbeidet til Hitech-Lotech ved NTNU fra i vår.

Her ligger opptaket. I margen til høyre er det en rekke andre innlegg, fra administrasjon, teknologer og forelesere.

, , , , ,

No Comments

Perspektivløs og emneveik framtid på Gløshaugen?

Kronikk på trykk i Adressa 15.10.2010

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Har den digitale keiseren klær?

Kan man si at digitale læringsressurser kan skape noen form for “pedagogisk merverdi” eller har den digitale keiseren tynt med klær på kroppen?

Er det tilstrekkelig å gjøre som Under Dusken – å feie det hele bort med at “dritt med glitter på er fortsatt dritt”*, eller kan man ta en digital studiehverdag på alvor og forsøke å forbedre seg her også? Gjerne på trygg avstand fra både svett halleluja og billig demonisering.

Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Nyhetsfredag på Radio Revolt 22. januar: Hva nå for Haiti?

(En noruego) Hva nå for Haiti – og hvorfor har det blitt som det har blitt? Store spørsmål – ingen enkle svar. Haitis historie, forholdet til Den dominikanske republikk, jordskjelv, Tonton Macoute og mye mer. Samt altså: hva nå?

Opptaket ble gjort 22. januar – takk til Radio Revolt!

Opptak av radioprogram (.mp3)

, , , , , , ,

1 Comment

Når den døde taler – om Den dominikanske republikk og dyrkingen av Haiti som fiende

”Balaguer is essential to the Dominican (history), so therefore we must
mention him, although I’d rather piss in his face. (…)Considered our
national “genius”, Joaquín Balaguer was a Negrophobe, an apologist
to genocide, an election thief and a killer of people who wrote better
than himself.”

Artículo en noruego. Artikkel skrevet sammen med Leiv Marsteintredet (UiB) og publisert i Corriente del Golfo høsten 2008.

Artikkel på norsk (.pdf)

, , , , , , ,

No Comments

Curso de capacitación para profesores noruegos en la República Dominicana

Archivo pdf de mi presentación para el congreso de ANPE 2008

Llevamos a 35 profesores noruegos a la República Dominicana para un curso intensivo de lengua y cultura, y no dudaría en repetirlo. El artículo resume algunas reflexiones y experiencias, con la esperanza de que alguien se inspire.

bilde-11

Y aquí puedes encontrar las demas actas del mismo congreso.

No Comments

Innlegg på Hitech Lotech 09

(EN NORUEGO) Jeg forsøker å argumentere for hvorfor det har noe for seg å bedrive podkasting i spanskundervisningen. Innlegget mitt var en del av Hitech Lotech-konferansen 2009 på NTNU tirsdag 5. mai.

Her kan du se innlegget i Mediasite Viewer, spilt inn av folkene på Multimediasenteret ved NTNU og her ligger de andre innleggene – mye spennende.

bilde-1

No Comments